Audi Hrvatska

Servisi i prodajna mreža u Hrvatskoj

ZAGREB

AUTOKUĆA KOVAČEVIĆ
SERVIS
Gornji Bukovac 1A
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 2341 607
Fax: +385 1 2343 703
e-mail: [email protected]

 

AUTORAD INFO d.o.o.
SERVIS
Miramarski podvožnjak 15
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 6001 800
Fax: +385 1 6170 587
e-mail: [email protected]

 

AUTOZUBAK d.o.o. PJ 02 Sesvete
PRODAJA I SERVIS
Lj. Posavskog 7a
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 2030 200
Fax: +385 1 2030 222
e-mail: [email protected]

 

PORSCHE INTER AUTO d.o.o. – Jankomir
PRODAJA I SERVIS
Velimira Škorpika 21-23
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 3473 800
Fax: +385 1 3473 851
e-mail: [email protected]

 

SPLIT

AUTOKUĆA KOVAČIĆ
PRODAJA I SERVIS
Kralja Držislava 51
21 000 Split
Tel: +385 21 325 458
Fax: +385 21 325 726
e-mail: [email protected]

 

EURO DAUS 1963 d.d.
SERVIS
Put Mostina 1
21 000 Split
Tel: +385 21 202 999
Fax: +385 21 211 279
e-mail: [email protected]

 

DUBROVNIK, MLINI

DUBROVAČKI AUTOCENTAR d.o.o.
SERVIS
Gornja Čibača 8
20 207 Dubrovnik, Mlini
Tel: +385 20 484 601
Fax: +385 20 484 604

 

SOLIN

PORSCHE INTER AUTO d.o.o.
SERVIS
Salonitanska 13
21 210 Solin
Tel: +385 21 202 777
Fax: +385 21 202 770
e-mail: [email protected]

 

ŽRNOVNICA

AUTOKUĆA BOSNIĆ
SERVIS
Rakite 27
21 251 Žrnovnica
Tel: +385 21 328 600
Fax: +385 21 328 500
e-mail: [email protected]

 

ZADAR

AUTOKUĆA ZADAR d.o.o.
PRODAJA I SERVIS
F. Lisice 85
23 000 Zadar
Tel: +385 23 344 810
Fax: +385 23 340 191
e-mail: [email protected]

 

OSIJEK

REMIX d.o.o.
SERVIS
Sv. L. Mandića 22
31 000 Osijek
Tel: +385 31 223 400
Fax: +385 31 223 466
e-mail: [email protected]

 

AUTOZUBAK d.o.o. PJ 06 OSIJEK
PRODAJA I SERVIS
M. Divalta 326
31 000 Osijek
Tel: +385 31 562 300
Fax: +385 31 562 301
e-mail: [email protected]

 

SLAVONSKI BROD

AUTOZUBAK d.o.o. PJ 10 SLAVONSKI BROD
PRODAJA I SERVIS
Gospodarska 4
35 000 Slavonski Brod
Tel: +385 35 405 340
Fax: +385 35 405 341
e-mail: [email protected]

 

WET ĆIRIĆ d.o.o.
SERVIS
Pilareva 24, ispostava Gospodarska 8, Gornja Vrba
35 000 Slavonski Brod
Tel: +385 35 212 500
Fax: +385 35 415 452
e-mail: [email protected]

 

ČAKOVEC

AC JESENOVIĆ d.o.o.
SERVIS
Zrinsko – Frankopanska bb
40 000 Čakovec
Tel: +385 40 379 800
Fax: +385 40 379 805
e-mail: [email protected]

 

VARAŽDIN

ŠPOLJARIĆ KRUNOSLAV I ŠPOLJARIĆ NADICA
SERVIS
Kučanska 20
42 000 Varaždin
Tel: +385 42 402 100
Fax: +385 42 402 109

 

AUTOZUBAK d.o.o. PJ 04 VARAŽDIN
PRODAJA I SERVIS
Vilka Novaka 50b
42 000 Varaždin
Tel: +385 42 330 166
Fax: +385 42 330 171

 

RIJEKA

PORSCHE INTER AUTO d.o.o.
SERVIS
Osječka 25a
51 000 Rijeka
Tel: +385 51 208 208
Fax: +385 51 208 209
e-mail: [email protected]

 

PULA

AUTOKUĆA BURIĆ d.o.o.
SERVIS
Industrijska 2b
52 100 Pula
Tel: +385 52 300 120
Fax: +385 52 300 123
e-mail: [email protected]