Audi BiH

Ovlašteni distributeri – trgovci i serviseri u Bosni i Hercegovini

SARAJEVO

ASA AUTO d.o.o.
Bulevar M. Selimovića 16
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 770 900
Fax: +387 33 770 925
e-mail: [email protected]

 

TUZLA

INTERAUTO d.o.o.
OVLAŠTENI TRGOVAC
Turalibegova bb
75000 Tuzla
Tel: +387 35 247 247
Fax: +387 35 247 249

 

MOSTAR

JELIĆ AUTO d.o.o.
OVLAŠTENI TRGOVAC
Rodoč bb
88000 Mostar
Tel: +387 36 449 689
Fax: +387 36 449 698

 

BRČKO

BRČKO GAS d.o.o.
OVLAŠTENI TRGOVAC
Banjalučka 8
76000 Brčko
Tel: +387 49 217 219
Fax: +387 49 216 654
e-mail: [email protected]

 

BANJALUKA

AUDI CENTAR d.o.o.
OVLAŠTENI TRGOVAC
Milana Kranovića 2
74260 Tešanj
Tel: +387 51 258 674
Fax: +387 51 258 676
e-mail: [email protected]