Chevrolet BiH

Ovlašteni distributeri – trgovci i serviseri u Bosni i Hercegovini

SARAJEVO

AC BERLIJETA d.o.o.
Ive Andrića 13
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 545 000
Fax: +387 33 545 000
e-mail: [email protected]

 

MOSTAR

AC BORAS d.o.o.
Konjusi bb
88000 Mostar
Tel: +387 36 351 669
Fax: +387 36 351 667
e-mail: [email protected]

 

BANJALUKA

AC NEŠKOVIĆ d.o.o.
Knjaza Miloša bb
78000 Banja Luka
Tel: +387 51 348 180
Fax: +387 51 348 192

 

BIJELJINA

AC NEŠKOVIĆ d.o.o.
Sremska 3
76300 Bijeljina
Tel: +387 55 294 331
Fax: +387 55 294 311

 

VISOKO

AC BERLIJETA d.o.o.
Arnautovičko polje bb
71300 Visoko
Tel: +387 32 734 800
Fax: +387 32 731 581
e-mail: [email protected]

 

VITEZ

AC BORAS d.o.o.
PC 96 – 2
72250 Vitez
Tel: +387 30 718 700
Fax: +387 30 718 701
e-mail: [email protected]

 

TUZLA

GRAND AUTO d.o.o.
M. Popova Аurina br. 1
75000 Tuzla
Tel: +387 35 317 317
Fax: +387 35 317 318