Kia BiH

Ovlašteni distributeri – trgovci i serviseri u Bosni i Hercegovini

 

SARAJEVO

KIA – C.J.I. BH d.o.o.
PRODAJA I SERVIS
Hamdije Čemerlića 1a
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 716 900
Fax: +387 33 716 901
e-mail: [email protected]

 

AUTOSERVIS IGMAN d.d.
OVLAŠTENI SERVIS
Hamdije Čemerlića 1a
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 762 540
Tel: +387 33 621 005 (servis)
Fax: +387 33 762 541
e-mail: [email protected]

 

SZR EMSA
OVLAŠTENI SERVIS
Džemala Bijedića 178
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 235 785
Fax: +387 33 235 785
e-mail: [email protected]

 

MOSTAR

AUTO EURO d.o.o.
PRODAJA
Bišće polje bb
88000 Mostar
Tel: +387 36 352 502
Fax: +387 36 352 503
e-mail: [email protected]

 

TUZLA

AUTO CENTAR LIDOAUTO d.o.o.
PRODAJA I SERVIS
Magistralni put b.b.
75000 Tuzla
Tel: +387 35 310 990 (salon)
Tel: +387 35 319 260 (servis)
Fax: +387 35 310 992
e-mail: [email protected]

 

STUHLI AUTO d.o.o.
PRODAJA I SERVIS
Bosne Srebrene bb
75000 Tuzla
Tel. +387 35 227 444 (prodaja)
Tel: +387 35 384 500 (servis)
Fax: + 387 35 227 444
e-mail: [email protected]

 

JELAH

AUTO CENTAR KANTIĆ
PRODAJA I REZERVNI DIJELOVI
Vukovo bb, Jelah-Tešanj
74264 Jelah
Tel: +387 32 667 770
Fax: +387 32 667 771
e-mail: [email protected]

 

BANJALUKA

CROWN AGENTS AUTOSERVIS BL d.o.o.
OVLAŠTENI SERVIS
Tunjice b.b.
78000 Banjaluka
Tel: +387 51 389 190
Tel: +387 51 467 234
Fax: +387 51 389 191
e-mail: [email protected]