Nissan BiH

Ovlašteni distributeri – trgovci i serviseri u Bosni i Hercegovini

 

BANJALUKA

UNION AUTO d.o.o.
PRODAJA I SERVIS
Put srpskih branilaca 39a
78000 Banjaluka
Tel: +387 51 386 000
Fax: +387 51 386 460

 

MOSTAR

GUMA M d.o.o.
PRODAJA I SERVIS
Bišće Polje bb
88000 Mostar
Tel: +387 36 352 914
Fax: +387 36 352 901

 

SARAJEVO

AUTOHIT SARAJEVO D.O.O.
PRODAJA I SERVIS
Bačići 14a
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 789 370
Fax: +387 33 789 371

 

GROZDANOVIĆ d.o.o.
OVLAŠTENI SERVIS
Ferde Hauptmana 44
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 711 842

 

TUZLA

AK GRABOVIČKIĆ d.o.o.
PRODAJA I SERVIS
Šićki brod bb
75000 Tuzla
Tel: +387 35 321 103
Fax: +387 35 321 115