Peugeot BiH

Ovlašteni distributeri – trgovci i serviseri u Bosni i Hercegovini

 

SARAJEVO

BLOK d.o.o.
Džemala Bijedića 178
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 769 165
fax: +387 33 769 166

 

BANJALUKA

VERANO MOTORS d.o.o.
Subotička bb
78000 BanjaLuka
Теl: +387 51 380 444
Fax: +387 51 380 023
e-mail: [email protected]

 

MOSTAR

CROAUTO d.o.o.
Kneza Domagoja 11
88000 Mostar
Теl: +387 36 347 146
Fax: +387 36 347 145
e-mail: [email protected]

 

BRČKO

AUTO IN d.o.o.
Plazuljska bb
76101 Brčko
Теl: +387 49 305 130
e-mail: [email protected]

 

MODRIČA

NOVOPROM d.o.o.
Cara Lazara bb
74487 Modriča
Теl: +387 53 820 331

 

DOBOJ

NOVOPROM d.o.o.
Svetog Save bb
74000 Doboj
Теl: +387 53 202 444
Fax: +387 53 820 330

 

BIJELJINA

RESPEKT d.o.o.
Komitska bb
76300 Bijeljina
Теl: +387 55 355 020
Fax: +387 55 355 570
e-mail: [email protected]

 

TUZLA

AC MORANKIĆ
Bukinjska 76
75000 Tuzla
Теl: +387 35 290 360
e-mail: [email protected]

 

BIHAĆ

BEGOVIĆ
Jablanska bb
77000 Bihać
Теl: +387 37 319 134