Volvo Hrvatska

Prodajno-servisna mreža u Hrvatskoj

ZAGREB

AUTOCENTAR BAOTIĆ d.o.o.
PRODAJA I SERVIS
Maksimirska 282
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 2900 029
Fax: +385 1 2900 035

 

MOTO-RIS d.o.o.
PRODAJA I SERVIS
Oreškovićeva 3B
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 3822 162
Fax: +385 1 3643 841

 

RIJEKA

DRAGA d.o.o.
OVLAŠTENI SERVIS
Pod Ohrušvom 9c
51 000 Rijeka
Tel: +385 51 321 943
Fax: +385 51 321 944

 

OSIJEK

GRAND AUTO d.o.o.
OVLAŠTENI SERVIS
Sv. L. B. Mandića bb
31 000 Osijek
Tel: +385 31 298 228
Fax: +385 31 298 229

 

ZADAR

MEHANIZACIJA d.d.
PRODAJA I SERVIS
159. Brigade 10
23 000 Zadar
Tel: +385 23 242 214
Fax: +385 23 242 215

 

PAZIN

MOTO RIS d.o.o.
PRODAJA I SERVIS
Poslovna Zona Ciburi b.b.
52 000 Pazin
Tel: +385 52 688 259
Fax: +385 52 688 265